Sho Tanaka

HR・経営企画

田中 星羽

Sho Tanaka

キャッチコピー

経歴

ビジョン・なりたい姿